Tým

PARTNEŘI

 SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

ASISTENTKY

 


 

ADVOKÁTI

 


JUDr. JAN ŽÁK

JUDR. JAN ŽÁK

jzak@zaklegal.cz

Oblast praxe:

  • vedení soudních a rozhodčích jednání a uplatňování pohledávek
  • občanské a obchodní právo
  • trestní právo
  • insolvenční právo
  • lékárnictví a medicína

Jan Žák je zakladatelem a společníkem advokátní kanceláře ZAK Legal. Před jejím založením působil krátce v pražské advokátní kanceláři se zaměřením na obhajobu v trestních věcech. Od roku 1998 působil v justici, kde vykonával praxi zejména v oblasti trestní, civilní, exekuční, obchodního rejstříku a konkurzu a vyrovnání. Od svého jmenování v roce 2001 se Jan Žák jako soudce specializoval na agendu ve věcech obchodního práva. Kromě obchodních věcí však také jako předseda senátu pražského obvodního soudu projednával a rozhodoval v civilním řízení spory plynoucí z práva občanského, rodinného a pracovního.

Jan Žák absolvoval (summa cum laude) Právnickou fakultu Karlovy university v Praze v roce 1998. V roce 2000 pak na téže fakultě získal titul doktora práv v oboru civilního procesního práva. Jan Žák je jako advokát členem České advokátní komory, mluví plynně anglicky.

  


Mgr. JAN NOVOTNÝ

MGR. JAN NOVOTNÝ

jnovotny@zaklegal.cz

Jan Novotný působí v advokátní kanceláři ZAK Legal od roku 2006.

Jan Novotný absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. 

Ve své praxi se věnuje zejména oblasti veřejných zakázek a soutěžního práva, právním vztahům k nemovitostem, mezinárodnímu obchodnímu právu a litigaci. Podílel se na poskytování právního poradenství v souvislosti s přezkumem významných zadávacích řízení a při řadě významných mezinárodních obchodních transakcí.

Jan Novotný je jako advokát zapsán v seznamu vedeném Českou advokátní komorou, mluví plynně anglicky.

Mgr. PETR RAČKO

MGR. PETR RAČKO

pracko@zaklegal.cz

Petr Račko působí v advokátní kanceláři ZAK Legal od roku 2011.

Ve své praxi se věnuje zejména sporné agendě, vymáhání pohledávek a korporátnímu právu, jakož i právu nekalé soutěže a průmyslového vlastnictví, především se zaměřením na ochranné známky. Podílel na poskytování právního poradenství v souvislosti se změnami právní formy obchodních společností a zastupování v soudních a správních sporech v oblasti ochrany práv z průmyslového vlastnictví.

Petr Račko absolvoval Právnickou fakultu Karlovy university v Praze v roce 2010.

Jako advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, mluví anglicky.

JUDr. MICHAELA BALOUSOVÁ

JUDr. MICHAELA BALOUSOVÁ

balousova@pravniknemovitosti.cz

Michaela Balousová se ve své dlouholeté praxi věnuje především právu nemovitostí, a to nejvíce zajištění celého procesu při jejich koupi či prodeji včetně složitějších případů prodeje nemovitostí, které jsou zatíženy exekucemi či jsou jinak problematické, dále problematice nájmu bytů a nebytových prostor a podílovému spoluvlastnictví. Zabývá se také exekucemi, procesní agendou a smlouvami o dílo.

Dlouhodobě spolupracuje s odborným magazínem Eprávo a přednáší pro Asociaci realitních kanceláří České repulibky.

Absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2006.

Jako advokátka je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, hovoří anglicky.

 


 

ASISTENTKY 

IRENA CEPLECHOVÁ

IRENA CEPLECHOVÁ

iceplechova@zaklegal.cz

ZAK Legal,
advokáti, s.r.o.

Anny Letenské 34/7
Praha 2 – Vinohrady
PSČ 120 00

tel: +420 272 657 657
fax: +420 272 657 656

www.zaklegal.cz
info@zaklegal.cz

Vila Straka&Zak