Ceny služeb

Advokátní kancelář ZAK Legal poskytuje právní služby za hodinovou odměnu stanovenou na základě dohody s klientem. Hodinová sazba je určována v závislosti na předpokládané složitosti případu, objemu služeb, nutnosti použití cizího jazyka a bezodkladnosti poskytnutí služeb a pohybuje se v rozmezí 2.000,- Kč až 3.000,- Kč bez DPH za jednu hodinu právních služeb. Advokátní kancelář ZAK Legal účtuje po čtvrthodinách a svým klientům na konci každého měsíce předkládá podrobné vyúčtování včetně popisu poskytnutých služeb.

Na základě individuální domluvy lze sjednat rovněž odměnu  paušální měsíční částkou, případně maximální odměnu (cap) za konkrétní právní službu.

ZAK Legal,
advokáti, s.r.o.

Anny Letenské 34/7
Praha 2 – Vinohrady
PSČ 120 00

tel: +420 272 657 657
fax: +420 272 657 656

www.zaklegal.cz
info@zaklegal.cz

Vila Straka&Zak